De mogelijkheden van kynoshows.nl:
- online inschrijven
- verwerken geschreven inschrijvingen
- verwerken betalingen

Extra's:
- benching
- bestellen extra toegangskaarten
- opgeven voor lunch of buffet
- afgeven van een eenmalige machtiging
- niet betaald overzichten
- door de vereniging te bepalen extra's

<terug> - <lees verder>